تعداد کل لایک ها: ۱۱

کارشناس زیبایی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، عاشق اینم که حال خوب شما رو ببینم
زندگانی سیبی است ، گاز باید زد با پوست! Sefidian.97@gmail.com
پیچیدگی‌های جهان را ساده می‌کنند و به نوید یقینی سست‌بنیاد، ریشه‌های شک‌ و کنجکاوی را، که دو شرط اول تفکرند، برمی‌کنند.
سرویس‌های متن‌کاوی و پردازش متن فارسی‌یار
Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
تلگرام من : t.me/sed_amin_taheri توییتر من : twitter.com/sed_amin
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
در اندرون من بشارتی هست ... 🌼 | ۷۶/۱