بهترین کتاب‌ها و مقالات آموزشی برای آشنایی و یادگیری مفاهیم متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را معرفی نمودیم.

در این مقاله، با مراحل و ابزارهای پایه‌ای پردازش زبان طبیعی آشنا می‌شویم. این ابزارها زیرساخت و پایه اصلی کاربردهای سطح بالای متن کاوی هستند.