در این مقاله، دانشگاه‌‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکتها، استارتاپ ها و سایر مراکز فعال متن کاوی و ابزارهای تولید شده در حوزه پردازش متن در زبان فارسی معرفی شدند.

در این مقاله، به معرفی پیکره متن‌باز ویکی‌پدیا زبان فارسی برای محققین متن کاوی پرداختیم. این پیکره در زمینه‌های پژوهشی مختلفی کاربرد دارد.

دعوت عمومی جهت مشارکت در پروژه ایجاد بزرگترین پیکره منبع‌باز و رایگان موجودیت‌های نامدار (Named Entities) برای حل یکی از چالش‌های زبان فارسی

در این مقاله، با مراحل و ابزارهای پایه‌ای پردازش زبان طبیعی آشنا می‌شویم. این ابزارها زیرساخت و پایه اصلی کاربردهای سطح بالای متن کاوی هستند.