آخرین مطالب

تبدیل متن به بردارهای عددی یا بازنمایی برداری متون یکی از مراحل مهم متن کاوی و یادگیری ماشین (بر روی داده‌های متنی) است.

معرفی پیکره متن‌باز اخبار فارسی برای محققین متن کاوی و پردازش زبان طبیعی. این پیکره در زمینه‌های پژوهشی مختلفی کاربرد دارد.

متن کاوی نوعی داده کاوی بر روی داده‌های متنی است. ولی هدف، تکنیک‌ها و فرآیند آن کمی متفاوت از داده کاوی است. در این مقاله فرایند متن کاوی و ارتباط آن با سایر شاخه‌های پردازش زبان طبیعی توضیح داده شده است.

بهترین کتاب‌ها و مقالات آموزشی برای آشنایی و یادگیری مفاهیم متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را معرفی نمودیم.

حس‌نگار یکی از بهترین منابع پردازش زبان طبیعی فارسی برای تحلیل احساسات و نظرکاوی است.

برچسب زنی نقش معنایی (SRL) یکی از عملیات و ابزارها مهم پردازش زبان طبیعی (NLP) است.

ژورنال‌ها و مجلات معتبر در حوزه‌های متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را در این مقاله معرفی می‌کنیم.

کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر در حوزه‌های متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را در این مقاله معرفی می‌کنیم.