بهترین کتاب‌ها و مقالات آموزشی برای آشنایی و یادگیری مفاهیم متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را معرفی نمودیم.

برچسب زنی نقش معنایی (SRL) یکی از عملیات و ابزارها مهم پردازش زبان طبیعی (NLP) است.

ژورنال‌ها و مجلات معتبر در حوزه‌های متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را در این مقاله معرفی می‌کنیم.

کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر در حوزه‌های متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را در این مقاله معرفی می‌کنیم.

در این مقاله، انواع مسائل و زمینه‌های مختلف پژوهشی نظر کاوی را دسته‌بندی و تشریح می‌کنیم.

در این مقاله انواع رویکردهای خلاصه سازی متن و خلاصه‌سازی نظرات بیان شد. بطور ویژه مساله خلاصه‌سازی ساخت‌یافته متن نظرات توضیح داده شد.

نظرکاوی یکی از زمینه‌های پژوهشی پرکاربرد پردازش متن است. در این مقاله مقدمات، تعاریف و ضرورت نظر کاوی یا تحلیل احساسات کاربر از متن بیان شده است.

در این مقاله، با مراحل و ابزارهای پایه‌ای پردازش زبان طبیعی آشنا می‌شویم. این ابزارها زیرساخت و پایه اصلی کاربردهای سطح بالای متن کاوی هستند.

در این مقاله مهم‌ترین کاربردهای پردازش زبان طبیعی در زندگی روزمره را به تفکیک نوع پردازش (پردازش گفتار، پردازش تصویر، پردازش متن) بیان شدند.

زبان متشکل از سطوح مختلف دانش است. در این مقاله دسته‌بندی معروف و متداول برای سطوح و اجزای زبان‌های طبیعی بیان می‌شود.